ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย Participate in the International Day of Persons with Disabilities in Tha Saad Sub-district
มูลนิธิฯ ร่วมกับ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลท่าสะอาด และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลท่าสะอาด ขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 195 คน

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลท่าสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด คนในชุมชน ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบริจาค ร่วมทำโรงบุญเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการบริจาคสิ่งของให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมในงาน
ในนามของมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของคนพิการด้วยดีเสมอมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.