ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล อ. ภูหลวง จ. เลย Organized International Day of Persons with Disabilities in Collaboration with local authorities and Local Peoples
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) อำเภอภูหลวง โรงพยาบาลอำเภอภูหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอภูหลวง และองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล อำเภอภูหลวง ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

กิจกรรมครั้งนี้มูลนิธิฯ ได้นำกายอุปกรณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มาร่วมจัดนิทัศการด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) อำเภอภูหลวง โรงพยาบาลอำเภอภูหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ คนในชุมชน ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบริจาค ร่วมทำโรงบุญเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการบริจาคสิ่งของให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมในงาน

ในนามของมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของคนพิการด้วยดีเสมอมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.