ส่งต่อเด็กพิการเข้ารับการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธฺุ์ปัญญานุกูล Accompany 5 Children with Disabilities to Special School in Kalasin Province
นายวัชรินทร์ บงแก้ว และนางวาสนา นามวงษ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ส่งเด็กพิการศึกษาต่อที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 จำนวน 5 คน โดยมีผู้ปกครอง จำนวน 3 คน รวมเดินทางไปส่งลูกที่โรงเรียนด้วย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.