อบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้พิการ และจิตอาสา แก่นักเรียน และอาสาสมัคร ต.ทรายขาว อ. วังสะพุง Training Students and Volunteers on Basic Rehabilitation and Voluntary Spirit in Sai Kaw Sub-district
ทีมงานมูลนิธิฯ ได้ให้การอบรม ตามโครงการ "ต้นกล้าจิตอาสาเพื่อนคนพิการ" แก่ นักเรียน และอาสาสมัคร เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และการมีจิตอาสาของผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังทรายขาววิทยา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน และ อาสาสมัคร จำนวน 160 คน โดยได้รับเกียรติจาก ด.ต.ฉลาด พุทซาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มาเป็นประธานเปิดพิธีการอบรม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะครู อาจารย์ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา และ อพช. ตำบลทรายขาว ที่ช่วยในการเตรียมงาน และร่วมให้การอบรมกับ เจ้าหน้าที่ของมูลนนิธิฯ

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
โดยผ่านทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.