ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายสัมพันธ์ ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเอราวัณ และอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน จัดกิจกรรม “ค่ายสัมพันธ์ ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ” ตำบลเอราวัณ เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ จำนวน 350 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ ศรีเมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ มาเป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมครั้งนี้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ตำบลเอราวัณ
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ที่มีส่วนร่วมในการให้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมค่าย

ขอขอบคุณทาง เทศบาลตำบลเอราวัณ ผู้นำชุมชนทุกท่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อสม. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโรงทานทุกท่าน
กิจกรรม ค่ายสัมพันธ์ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลเอราวัณ ครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ ตำบลเอราวัณ
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.