ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายสัมพันธ์ ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน ตำบลทรายขาว จัดกิจกรรม “ค่ายสัมพันธ์ ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ” ตำบลทรายขาว เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2555 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ จำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ด.ต.ฉลาด พุทธซาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มาเป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมครั้งนี้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ตำบลทรายขาว
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านเหว่อ ฟากห้วย กุดตอเรือ ที่มีส่วนร่วมในการให้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมค่าย ขอขอบคุณทาง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ผู้นำชุมชนทุกท่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาวัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทรายขาว อสม. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโรงทานทุกท่าน

กิจกรรม ค่ายสัมพันธ์ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลทรายขาว ครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ ตำบลทรายขาว และจากการร่วมระดมทุนของทุกฝ่าย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.