ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้พิการ และครอบครัว ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมจัดกิจกรรม กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ และอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน ตำบลท่าลี่ จัดกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูจิตใจ ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ” ตำบลท่าลี่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางกุหลาบ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ มาเป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมครั้งนี้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ตำบลท่าลี่
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านยาง ที่มีส่วนร่วมในการให้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมค่าย ขอขอบคุณทาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ผู้นำชุมชนทุกท่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ อสม. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโรงทานทุกท่าน

กิจกรรม ค่ายสัมพันธ์ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลท่าลี่ ครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าลี่ และจากการร่วมระดมทุน และร่วมบริจาคของทุกฝ่าย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.