จัดกิจกรรมระดมทุน ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย Fund Raising Activity in Sai Kaw Sub-district
มูลนิธิฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลทรายขาว จัดกิจกรรมระดมทุนขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ค่ายสัมพันธ์ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลทรายขาว

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมจัดกิจกรรมระดมทุนครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน มีส่วนร่วมทำให้เกิดกิจกรรม ค่ายสัมพันธ์ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลทรายขาว
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.