จัดอบรม แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 4 และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) ให้กับ ผู้นำชุมชน องค์กรเครือข่าย Organize Training Workshop on "National Plan-Quality of Life Development of Persons with Disabilities" and "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" for Community Leaders and Disability Network in Loei
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้จัดการอบรม เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ให้กับ ผู้นำชุมชน องค์กรเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ในจังหวัดเลย จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานด้านคนพิการสำหรับตัวท่านเอง รวมทั้งหน่วยงาน/องค์กรของท่านต่อไป
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.