จัดกิจกรรม“ค่ายสัมพันธ์ ปันน้ำใจหลังภัยน้ำท่วม” ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย Organize "Friendship Camping After the Flood" in Huay Sri Sied Sub-district, Phu Loung
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย จัดกิจกรรม “ค่ายสัมพันธ์ ปันน้ำใจหลังภัยน้ำท่วม” ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2555 กลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐศักดิ์ หอมสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด มาเป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรม ค่ายสัมพันธ์ ปันน้ำใจหลังภัยน้ำท่วม ครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ผ่านทาง จาก พมจ. เลย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียด
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ที่มีส่วนร่วมในการให้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมค่าย ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ผู้นำชุมชนทุกท่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นามูลตุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยสีเสียด อสม. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโรงทานทุกท่าน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.