ประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ของจังหวัดเลย ครั้งที่ 4 4th Meeting of Disability Stakeholders and Network in Loei Province
การประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ของจังหวัดเลย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 23 คน

โดยมีหน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย, สมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิการ จ.เลย, สมาคมกีฬาคนพิการ จ.เลย, สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอวังสะพุง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา , คุณอิสระ บุญหนัก (นักดนตรีอิสระ) คุณลอนสัน โหล่คำ (อาจารย์สอนศิลปะ) และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.