อบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ให้ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ต.ทรายขาว อ. วังสะพุง Training Parents and Volunteers on Rehabilitation Skills for Persons with Physical Disabilities in Sai Kaw Sub-district
ให้การอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง และ อาสาสมัคร จำนวน 35 คน

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
โดยผ่านทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ได้รับเกียรติจาก นางสังเวียน สีแดงน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวัว มาเป็นประธานเปิดพิธีการอบรมผู้และ มีผู้นำนำชุมชน และ จ.น.ท. อบต. ทรายขาว หลายท่านมาร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อพช.ทรายขาว ที่ช่วยในการเตรียม และจัดงาน งานร่วมกับ คุณวินัย เจ้าหน้าที่ของมูลนนิธิฯ
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.