อบรมการเขียนโครงการ ครั้งที่ 2 2nd Training on "Writting Proposal" for CBR Volunteers and Disability Network
ทีมงานมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้จัดให้มีการอบรม การเขียนโครงการ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน

การอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถเสนอของบประมาณกิจกรรมคนพิการจากองค์กรภาครัฐ ให้กับอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ

การอบรมครั้งนี้มี ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล,DC. และทีมงานของมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และจัดแบ่งกลุ่มลงมือเขียนโครงการ ตามพื้นที่

ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่มีความตั้งใจจริงในการอบรม เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และนำไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.