เจ้าหน้าที่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ศึกษาดูงานด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ซิสเตอร์รัตนา ซิสเตอร์อัญชยา ซิสเตอร์นฤมล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รวม 13 คน ได้เข้าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่ม ใน 3 สถานที่ ได้แก่ 1. ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป จังหวัดเลย 2.กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว บ้านน้อย อ.เชียงคาน และ 3.ร้านอาหารแก่งคุดคู้ สถานที่ศึกษาดูงาน ทั้ง 3 แห่ง มีความแตกต่างกันออกไป ได้ทราบถึงการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม การขึ้นทะเบียน การจัดจำหน่าย รวมทั้งการแบ่งปันผลกำไรของสมาชิกในกลุ่ม

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ให้ทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในการตั้งกลุ่ม ทางมูลนิธิฯ จะได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้กับกลุ่มคนพิการ ที่ต้องการมีอาชีพ มีรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวต่อไป
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.