อบรม เรื่อง"หลักการพูดในที่สาธารณะ" ให้ จนท. มูลนิธิฯ และ อพช Training on "Facilitation skills" for DC-CBR Team and CBR Volunteers
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) และสมาชิกของสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง "หลักการพูดในที่สาธารณะ" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย วิทยากรที่มาให้ความรู้ โดย พระมหาสุริยา เจ้าอาวาสวัดสีลธราราม บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะ และหลักการพูด ที่ทางมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้จัดขึ้นมา และทางมูลนิธิฯ หวังว่าการอบรมครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง และผู้อื่น ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.