งานวันคนพิการสากล ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
งานวันคนพิการสากล ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จัดขึ้นเป็นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554
โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเอราวัณ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเอราวัณ ผู้มีจิตศรัทธา ในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดทำโรงทาน ซึ่งมีทั้งหมด 10 โรงทาน ผู้พิการ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มี จำนวน 200 คน

มีเด็กมาร่วมแสดงในพิธีเปิดจาก ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลเอราวัณ และมีนักดนตรีที่มีความพิการทางด้านการมองเห็น นายอิสระ บุญหนัก (โอเล่ย์) มาร่วมให้ความเพลิดเพลินตลอดงาน

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเอราวัณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรประเสริฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. สท. อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย รวมทั้งผู้ใจบุญที่ร่วมทำโรงทานสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน และขอพระตอบแทนในน้ำใจดีของทุกคน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.