จัดกิจกรรมระดมทุน ฟุตบอลการกุศล เพื่อหาทุนสำหรับกิจกรรมเข้าค่ายคนพิการ "Football Fund Raising" for Camping Activity of Persons with Disabilities in Kokmon Village, Phanoi sub-district
จัดกิจกรรมระดมทุน ฟุตบอลการกุศล เพื่อหาทุนสำหรับกิจกรรมเข้าค่าย
ผู้พิการ ผู้ปกครอง ที่ตำบลผาน้อย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วม 250 คน
การจัดกิจกรรมระดมทุนที่ตำบลผาน้อย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.