อบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ เทศบาล ต. เอราวัณ Training workshop of PWD's parents and care takers in Erawan sub-district.
ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้คนพิการทุกประเภท ณ หอประชุมเทศบาล ต. เอราวัณ อ. เอราวัณ จ. เลย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 169 คน โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ. เลย เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้
นายธีระ ศรีเมืองแก้ว นายกเทศมนตรี เอราวัณ ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน และคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอราวัณ ได้นำเด็กพิการมาร่วมเต้นฮูลาฮุกเปิดงานด้วย
มีการแบ่งกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติฟื้นฟูผู้พิการตามประเภทความพิการ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ บัตร ท.74 และ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550

On September 13, 2011, a training workshop of 169 parents and care takers of persons with disbilities was organized in Erawan Municipal hall, Erawan district, Loei province. The budget of this training came from the Provincial Funds for PWD's Quality of Life Promotion and Development.
Mr. Theera Srimuangkaew, head of Erawan Municipality presided over the opening ceremony and teachers from Erawan Day Care Center brought a group of disabled children to perform hula-hoop dance to add flavour to this affair too.
The training was carried out in 3 small groups according to their types of disabilities. The information on health care card (Tho. 74) and basic knowledge on rights, related laws and the 3rd National Plan for Quality of Life improvement of PWDs B.E. 2550 were discussed by a nurse from the Sub-district Health Promotional Hospital and 2 DC-CBR staffs.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.