งานวันคนพิการสากลตำบลทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 โดยการร่วมระดมทุนกับภาครัฐ และภาคประชาชนในท้องถิ่น ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 2nd International Day of Disabled Persons, Sai Khaw sub-district year 2011. A joint project of local government and local people.
กิจกรรมงานวันคนพิการสากลตำบลทรายขาว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ องค์กรภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่ และมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

งานวันคนพิการสากลตำบลทรายขาว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 320 คน และได้รับการสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มจากผู้บริจาค (โรงทาน) จำนวนมาก

กิจกรรมในงาน มีการให้ความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ปี 2550 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน โดย นายวินัย อาจปาสา ผู้นิเทศงานภาคสนาม มูลนิธิฯ มีกิจกรรมสันทนาการ และมอบของขวัญให้กับผู้พิการ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.