อบรม "ต้นกล้าจิตอาสา" ต ท่าสะอาด และ ต. นาดอกคำ Training youth volunteers in caring for PWDs and elderly, Tha-Saad and Na Dokkam sub-districts
โครงการ DC-CBR มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้ให้การอบรมเยาวชน ตามโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา เพื่อดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ในชุมชนของตน” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยมีเยาวชนเข้ารับการอบรม จากตำบลท่าสะอาด และตำบลนาดอกคำ จำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

นางพัลยุภา ภาวงศ์ สาธารณสุขอำเภอนาด้วง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด พร้อมอาจารย์ ผู้นำชุมชน พยาบาลวิชาชีพจาก รพ.สต. ตำบลท่าสะอาด และ รพ.สต. ตำบลนาดอกคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุธีร์ สีสรรค์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กพิการในโครงการฯ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปลูกฝังต้นกล้าจิตอาสา” ขอขอบคุณนางพนัสดา ศรีบุรินทร์ (คุณหมออุ๋ม) และนางสาวพรสวรรค์ โคตรชนะ (คุณหมอเอ๋) ที่ได้คัดเลือก และนำเยาวชนตำบลท่าสะอาด และตำบลนาดอกคำ มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

การอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากองค์กร CBM (Christian Blind Mission)
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.