การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ต.ผาน้อย Training workshop for parents & caregivers of PWDs, Pha Noi sub-district
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 60 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจดี และมีความตั้งใจดีมาก ในการที่จะนำความรู้ที่ได้ไปดูแลฟื้นฟูผู้พิการที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ สามี ภรรยา หรือ ลูก ทางมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการ ที่ทำให้เกิดโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อชุมชน และขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่มีความเสียสละ เพื่อครอบครัว และชุมชน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.