เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อพช. และครอบครัวผู้พิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การดูแลผู้พิการของตำบลน้ำแคม 965
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมผู้พิการ ผู้ปกครองในพื้นที่ ต.ผาอินทร์แปลง ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากับเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 1152
คุณหมอพอล นักกายภาพบำบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมและให้คำแนะนำ ในการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแล 967
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทุกคน พร้อมซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล, DC. ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย และเวทีประชาคมค้นหาศักยภาพ และความต้องการของ กลุ่มผู้พิการ 973
อบรมทักษะการทำงาน CBR แบบครบวงจร แก่อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ระยะที่ 2 945
จัดอบรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ อสม. ตามโครงการดูแลผู้พิการในชุมชน สถานีอนามัย ตำบลนาดอกคำ 965
อบรมทักษะการทำงาน CBR แบบครบวงจร แก่อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ระยะที่ 1 1042
MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านคนพิการโดยชุมชน ในพื้นที่ตำบลบุฮม MOU Signing ceremony on CBR comprehensive project with local stakeholders in Buhome sub-district. 674
กิจกรรมเข้าค่ายผู้พิการ ผู้ปกครอง ต. ผาน้อย 1158
อพช. ทั้ง 6 อำเภอ ออกเยี่ยม ทำกายภาพบำบัด และมอบสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้ผู้พิการ ร่วมกับ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดในพื้นที่ 6 อำเภอ 1102
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ประสานกับเครือข่ายในการให้บริการ เช่น การส่งต่อการศึกษาพิเศษ อาชีพ และการแพทย์ 1069
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดตามการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครพัฒนาคนพิการชุมชน (อพช.) 1017
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2553 โดยการร่วมระดมทุนกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่น อ.ภูหลวง จ.เลย 1029
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2553 โดยการร่วมระดมทุนกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่น ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 947
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2553 โดยการร่วมระดมทุนกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่น ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 1008
นักจัดรายการวิทยุ “รายการเพื่อนคนพิการ” โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นายสิริศักดิ์ นามผา พร้อม ผู้พิการร่วมออกอากาศ ทางสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง 1050
มอบข้าวสาร อาหารแห้ง นม และผ้าห่ม ให้แก่ผู้พิการที่ยากจน 981
ศูนย์การเรียนรู้ กายอุปกรณ์ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน 1128
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย มีศูนย์การเรียนรู้ กายอุปกรณ์ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน (กายอุปกรณ์สำหรับเด็ก) 1540
อบรมการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน Community Development Committee (CDC) แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมทั้ง CDC ทั้ง 6 อำเภอ ของพื้นที่เป้าหมาย 1389
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.