อบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ให้ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ต.ทรายขาว อ. วังสะพุง Training Parents and Volunteers on Rehabilitation Skills for Persons with Physical Disabilities in Sai Kaw Sub-district 1469
อบรม “โครงการปลูกจิตสำสึกเยาวชนต้นกล้าจิตอาสาเพื่อนผู้การในชุมชน” นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแท่น Training Youth Volunteers "Friends of Persons with Disabilities" at Wangtaen School in Phanoi sub-district 1498
อบรม “โครงการปลูกจิตสำสึกเยาวชนต้นกล้าจิตอาสาเพื่อนผู้การในชุมชน” โรงเรียนบ้านกุดแก Training Youth Volunteers " Friends of Persons with Disabilities" at Gud Kae School in pha Noi sub-district 1335
อบรม “โครงการปลูกจิตสำสึกเยาวชนต้นกล้าจิตอาสาเพื่อนผู้การในชุมชน”โรงเรียนบ้านโคกมน Training Youth Volunteers "Friend of Persons with Disabilities" at Khok Mon School in Phanoi sub-district 1468
จัดกิจกรรม“ค่ายสัมพันธ์ ปันน้ำใจหลังภัยน้ำท่วม” ตำบลภูหอ Organized Camping to Promote “Sharing after the Flood” for Persons with Disabilities and Elderly in Phu Hoa Sub-district 1307
อบรมภาวะผู้นำ ให้แก่ อาสาพัฒนาคนพิการชุมชน (อพช.) Training Local Volunteers on Leadership 1315
จัดกิจกรรมกีฬาเปตอง ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการ จ.เลย Organized Pétanque Games in Collaboration with Sport Association of Persons with Disabilities, Loei 1515
ทีมงานมูลนิธิฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก รพสต. ก้างปลา ต.พฤกษ์ อ.เมืองเลย Kang Pla Sub-District Hospital Invited DC-CBR Team to Give Training and Organize Camping for Youth, Caregivers and Elderly 1261
อบรม เรื่อง"หลักการพูดในที่สาธารณะ" ให้ จนท. มูลนิธิฯ และ อพช Training on "Facilitation skills" for DC-CBR Team and CBR Volunteers 1232
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในวันอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2555 Participated in the exhibition on Public Health Volunteers 2012 in Phu Loung District Hospital 1196
นำเจ้าหน้าที่บริษัท สวัสดี โปรเมด จำกัด ลงพื้นที่สำรวจคนพิการ ที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือ Accompanied Sawasdee Promed Co.,Ltd team to access PWDs who are in need of assistive equipments 1866
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ศึกษาดูงานด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ DC-CBR Team's exposure visits to different livelihood groups 1311
ทีมงานมูลนิธิฯ ส่งผู้พิการเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา DC-CBR Team Accompanied 6 Students with Disability to Redemptorist Vocational School in Pattaya 1128
ทีมงานมูลนิธิฯ ร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมเข้าค่ายผู้พิการ และผู้สูงอายุ กับชุมชน ตำบลกกดู่ DC-CBR Team joined meeting with Stakeholders in Kok Du sub-district to plan activities for Disabled and Elderly Camp 1095
ประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ของจังหวัดเลย ครั้งที่ 3 3rd quarterly Meeting of Dsiability Stakeholders in Loei 1234
อบรมการเขียนโครงการ ครั้งที่ 2 2nd Training on "Writting Proposal" for CBR Volunteers and Disability Network 1171
นายแพทย์ 2 ท่านจาก ส.ป.ป. ลาว มาศึกษาดูงานด้านคนพิการในชุมชนที่มูลนิธิฯ 2 Doctors from Health Ministry of Laos Visited DC-CBR Program in Loei 1181
กิจกรรมเข้าค่ายผู้พิการ ผู้ปกครอง ตำบลผาน้อย ครั้งที่ 2 2nd Camping of Persons with Disabilities and Parents in Pha Noi Sub-district 1261
กิจกรรมเข้าค่ายผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 2 nd Camping of Persons with Disabilities and Parents together with the Elderly in Kok Du Sub-district 1190
งานวันคนพิการสากล ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 2nd International Day of Persons with Disabilities, Erawan Sub-district 1569
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.