สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่มีความสนใจในวันเสาร์ (Saturday English class for children who are interested) 931
กายอุปกรณ์ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน (สำหรับผู้ใหญ่) 2194
การเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ของเล่น 953
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2553 โดยการร่วมระดมทุนกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่น ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 972
นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 1019
กิจกรรมวันครอบครัว (Family Day Activities) 1105
งานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 977
จัดกิจกรรมกีฬาเปตอง ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการ จ.เลย Organized Pétanque Games in Cpllaboration with Sport Association of Persons with Disabilities, Loei 871
เจ้าหน้าที่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ศึกษาดูงานด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ 902
ให้การอบรมแก่บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารีย์นิรมล Training Teachers and personnel of Marie Niramon School 715
ให้การอบรม บุคลากรของโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดขอนแก่น 713
ให้การอบรม แก่บุคลากรโรงเรียนมารีย์นิรมล ขอนแก่น Training Personnel of Marie Niramon School, Khon Kaen 725
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.