สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่มีความสนใจในวันเสาร์ (Saturday English class for children who are interested) 1076
กายอุปกรณ์ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน (สำหรับผู้ใหญ่) 2427
การเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ของเล่น 1074
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2553 โดยการร่วมระดมทุนกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่น ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 1110
นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 1155
กิจกรรมวันครอบครัว (Family Day Activities) 1238
งานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 1102
จัดกิจกรรมกีฬาเปตอง ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการ จ.เลย Organized Pétanque Games in Cpllaboration with Sport Association of Persons with Disabilities, Loei 991
เจ้าหน้าที่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ศึกษาดูงานด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ 1023
ให้การอบรมแก่บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารีย์นิรมล Training Teachers and personnel of Marie Niramon School 863
ให้การอบรม บุคลากรของโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดขอนแก่น 839
ให้การอบรม แก่บุคลากรโรงเรียนมารีย์นิรมล ขอนแก่น Training Personnel of Marie Niramon School, Khon Kaen 849
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.